image
PVwizz
polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu korzystania z aplikacji PVwizz, dostępnego na stronie https://partner.pvwizz.com/pl/regulamin, oraz Polityki Prywatności SayEnergy, dostępnej na stronie https://sayenergy.com/pl/privacy.

Aplikacja PVwizz ma na celu pomoc w dopasowaniu i wyborze instalacji fotowoltaicznych (PV) dla gospodarstw domowych oraz firm (Użytkownicy).

Korzystając z aplikacji PVwizz dostępniasz dane niezbędne do funkcjonowania aplikacji pozyskania ofert na analizowaną instalację PV oraz ewentualne usługi powiązana (jak np. przygotowanie terenu, wycinka drzew etc)

Korzystając z aplikacji PVwizz potwierdzasz zapoznanie i akceptujesz warunki niniejszej Polityki.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

1. Gromadzone informacje

Zbieramy następujące informacje:

 • lokalizacja instalacji PV (adres / nr dzialki / współrzędne geograficzne)
 • informacje wprowadzone przez Użytkownika - parametry instalacji PV oraz uwagi z nią związane
 • dane kontaktowe (email, nr tlefonu, imię, nazwisko) i dodatkowe informacje wprowadzone przez Użytkownika chcącego otrzymać raport oraz oferty na dostawę analizowanej instalacji PV i usług powiązanych
 • adres IP, identyfikator urządzenia (jeżeli dostępny), generowany id użytkownika
 • dane o wersji systemu i przeglądarki
 • Wszystkie dane, o które prosimy to tylko takie, które są konieczne i w pełni adekwatne w stosunku do realizacji celu aplikacji.

  2. Cel przetwarzania informacji

  Gromadzone informacje przetwarzane są w celu obliczenia ilości energii jaką może wyprodukować instalacja PV znajdująca się we wskazanej lokalizacji, opisana przez dane wprowadzone przez użytkownika oraz dane dostarczane przez SayEnergy. Przetwarzanie obejmuje także analizę finansową pomocną w określeniu zwrotu w instalację PV.

  Przetwarzane dane wejściowe oraz wynik przetwarzania mogą zostać w całości lub części, za wyraźnie wyrażoną zgodą użytkownika (podanie adresu email i/lub numeru telefonu) przekazane partnerom SayEnergy, w celu pozyskania i przedstawienia użytkownikom ofert na dostawę i instalację analizowanego systemu PV oraz na usługi związane.

  3. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SayEnergy Sp. z o.o.

  4. Udostępnianie danych

  Dane są przetwarzane anonimowo i nie są przekazywane ani udostępniane żadnym stronom trzecim.

  Udostępnieniu (w celach promocyjnych aplikacji i usług PVwizz) mogą podlegać statystyki oparte o przetwarzane dane – ilości zarejestrowanych, podjętych i zakończonych próśb o pomoc, ich kategoria, lokalizacja w odniesieniu do regionu, przedział czasowy, oceny Użytkowników.

  SayEnergy może przekazać gromadzone dane w przypadkach wymaganych przez prawo, jeżeli jest to konieczne do rozwiązania sporów, zbadania problemów lub zapewnienia zgodności z Regulaminem Świadczenia Usług, albo na wniosek upoważnionych na mocy prawa organów, lub gdy jest to konieczne do ochrony praw lub aktywów SayEnergy, lub Twoich.

  5. Zmiany w Polityce Prywatności

  Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę Prywatności, zamieścimy te zmiany na stronie https://partner.pvwizz.com/pl/prywatnosc

  6. Kontakt

  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy kierować adres: info@sayenergy.com

  Inne opcje kontaktu znajdują się na stronie https://sayenergy.com/pl/kontakt

  Ostatnia aktualizacja: 2020-09-09